เมล็ดพริกหนุ่มเขียว

15฿

✅รายละเอียดสินค้า: ตราเจียไต๋,เมล็ดพันธุ์มี 80 เมล็ด ,ความงอก 85%
✅ชนิดของเมล็ดพันธุ์ OP (Open breed) คือ เมล็ดพันธุ์แท้ เมล็ดขยายพันธุ์ต่อได้ และได้ต้นที่มีลักษณะที่เหมือนต้นเดิม
✅พริกผลใหญ่ เมล็ดพริกสีเขียว มีรสเผ็ด มีกลิ่นหอม
🌱 ระยะการเก็บเกี่ยว 95-100 วัน (หลังจากย้ายกล้า)

อ่าน:🌶️ปลูกพริกอย่างไรให้ผลดก
       🌶️ประโยชน์ของพริกดีต่อสุขภาพ

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท