1. การรับประกันสินค้า: หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง แจ้งกลับภายใน 1 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า และ ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับความเสียหายให้ทางร้านทราบ โดยทางร้านจะทำการเปลี่ยนคืนให้
  2. การได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่ง: แจ้งกลับภายใน 2 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า และถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับ ทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้
  3. การเปลี่ยน/คืนสินค้า: สินค้าที่ซื้อไปแล้วจากร้านไม่สามารถเปลี่ยนและคืนในทุกกรณี
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ

  1. แจ้งผ่านทาง Line ID : @anndagarden (มี @ ด้านหน้า)
  2. โทรศัพท์แจ้ง 081-802-1464