Anndagarden (แอนดาการ์เด้น)

สวัสดีค่ะ 

ขอแนะนำตัว สุมิตรา เหล่าสุทธิ (แอน) ค่ะ

เว็บไซต์ “แอนดาการ์เด้น” นี้ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจ เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอแหล่งสร้างอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โควิด หรือวิกฤตธรรมชาติที่เริ่มรุนแรง ทำให้อาหารแพง หรือขาดแคลน แต่ทุกคนก็ยังคงต้องทานอาหารที่สด มีคุณภาพ ในชีวิตประจำวัน

สนับสนุนให้ท่านปลูกทานเองที่บ้าน เพื่อเลี่ยงการติดต่อของโรค ประหยัด และสร้างความสุขด้วยมุมสีเขียวในบ้าน 

มาช่วยกันลดการระบาดของโรค(สร้างตลาดสดในบ้าน),  ลดโลกร้อน(เพิ่มพื้นที่สีเขียว), ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน, และลดความเครียด (สร้างมุมสดใส) ในช่วงเวลาสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ด้วยการปลูกทานเองกันค่ะ 

แอนดาการ์เด้นหวังอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นช่องทางในการนำความสุขโดยสร้างอาหารที่มีคุณภาพ, สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีในทุกครัวเรือน , และสร้างความสุขเล็กๆด้วยกิจกรรมการปลูกผัก และต้นไม้ในครอบครัวทานเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการคุณในอนาคต 

ขอบคุณค่ะ 

แอน

contact us
ต้นกล้าในมือ

แอนดาการ์เด้น คือ”เพื่อนคู่คิด ในชีวิตออร์แกนิค”

มุ่งเน้นธุรกิจทางด้านการเกษตร ที่จะส่งเสริมให้คนไทยปลูกพืชผัก และสมุนไพรทานในแบบเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งพาตนเอง  

เนื่องด้วยพืชผักในท้องตลาดที่บริโภคในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่มีสารพิษหรือสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ดังนั้นการเอาใจใส่เรื่องการบริโภค เพื่อลดโรค เพื่อมีอายุยืนยาว ด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีด้วยการ “ปลูกเอง กินเอง” แบบออร์แกนิค คือปลูกด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ 100% และปลอดสาร 100%  เราขอเป็นเพื่อนคู่คิด ในแบบชีวิตออร์แกนิคของคุณ ที่คุณสามารถออกแบบชีวิตในการสร้างอาหารที่ดี ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี

วิศัยทัศน์ของแอนดาการ์เด้น

  • สนันสนุนการ“ปลูกเอง ทานเอง”แบบเกษตรอินทรีย์”
  • มุ่งเน้นให้คนไทยได้ทานอาหารที่ปลอดภัย
  • จัดสรรบริการที่ดีให้แก่ผู้บริโภค
เด็กกินผัก

พันธกิจ

ปลูกเองทานเอง

คัดสรรคุณภาพ และความหลากหลาย

คัดสรร และสร้างความหลากหลายในการบริโภคชนิดพืชผัก และสมุนไพร เพื่อให้คนไทยได้ทานของคุณภาพ และทานอาหารหลากหลายมากขึ้น

ส่งเสริมเกษตร

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างการกินอยู่อย่างปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเน้นเรื่องการ “ปลูกเอง กินเอง”เพื่อคุณจะได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดสารพิษที่บ่อยขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

รักสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมรณรงค์การใช้วัตถุธรรมชาติในชีวิตประจำวัน และการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ซ้ำอีก

นอกจากนี้ช่วยลดขยะโดยการนำขยะเปียกในครัวเรือนมาเป็นอาหารให้กับพืช เพื่อลดมลภาวะ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอนดาการ์เด้นมุ่งเน้นการให้ผู้บริโภคทานพืชผัก และสมุนไพรที่ดีและหลากหลาย  แอนดาการ์เด้นจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ 3 หมวดหมู่ คือ

เพื่อผู้บริโภคได้สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย, มีคุณภาพ, มีความหลากหลายในการบริโภคด้วยตัวเอง โดย “การปลูกเอง กินเอง” ในบ้านได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างสุขภาพที่ดี

การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

แอนดาการ์เด้น ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยการนำวัสดุรีไซเคิลนำกลับมาใช้ต่อ เช่นกล่องกระดาษ หรือขวดพลาสติกที่ใช้งานแล้วแต่ยังคงสภาพดีมาแพ็คสินค้า เพื่อลดขยะ

นำกลับมาใช้ซ้ำ

โดยการนำกล่องกระดาษ หรือ ลังกระดาษที่มีคุณภาพดี มาแพ็คสินค้าพร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพสินค้าที่จะถึงมือลูกค้า

นำวัสดุที่มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่

เราส่งเสริม และรณรงค์ลดโลกร้อน เราสรรหาวัสดุรีไซเคิลที่ยังมีคุณภาพ กลับมาแพ็คสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า แต่ยังคงรักษาคุณภาพต้นไม้ หรือเมล็ดพันธุ์ที่ส่งไปให้มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้า

ลดขยะ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะ นอกจากนำกล่องกระดาษมาใช้ซ้ำ และนำขวดพลาสติก หรือกระดาษ มาหุ้มห่อเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการแพ็คสินค้า หรือ บรรจุภัณฑ์ด้วย