Showing 1–12 of 45 results

🧡คัดสรรต้นกล้าผักสวนครัวในกระถางเพื่อคุณ

  แบ่งเป็นหมวดหมู่ของต้นกล้าดังนี้

👇คลิก🛒ตามหมวดหมู่

🥦ผัก  🌶พริก  🍆มะเขือ  🍅มะเขือเทศ  🥑ผลไม้

แอนดาการ์เด้นคัดสรรต้นกล้าผักสวนครัวในกระถาง ✅เพื่อลดระยะเวลาเพาะเมล็ด✅ร่นระยะเวลาปลูกประมาณ 1-2 เดือนจากการเพาะเมล็ด✅เลือกต้นกล้าที่แข็งแรงเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าปลูกทานได้นาน✅สร้างสวนผักในบ้านปลูกทานแบบออร์แกนิค แบบปลอดภัยไร้สาร✅ประหยัดค่าใช้จ่าย

เมื่อลูกค้าได้รับต้นกล้า และฟื้นตัวดีหลังจากขนส่ง ควรปฏิบัติดังนี้

1.ลูกค้าควรย้ายต้นกล้าผักสวนครัวในกระถางดำหรือถุงดำ ให้อยู่ในกระถางให้ใหญ่ขึ้นประมาณ 2-4 นิ้ว คือในกระถาง 8 -10 นิ้ว เพื่อทำให้ลำต้นและรากขยายได้ดีขึ้น

2.เปลี่ยนดินและใส่วัตถุอินทรีย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของต้นกล้าผักสวนครัวชนิดนั้นๆ เพื่อต้นกล้าผักสวนครัวจะได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ และเจริญเติบโต ออกดอก ผลให้เก็บกินเร็ว และเพิ่มระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้น

3.หมั่นรดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ