แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

🌱ต้นกล้ามะเขือพันธุ์ต่างๆ ในกระถางพร้อมปลูก

มะเขือพันธุ์มีหลากชนิด และมีรูปทรงต่างๆนานา เช่น ทรงกลม ทรงยาว
นอกจากนี้ยังมีหลากสี เช่น สีขาว ม่วง เขียว หรือสีผสมขาวและเขียว ฯลฯ
🌱ลักษณะทั่วไปของมะเขือ คือมีลักษณะทรงพุ่ม สูงประมาณ 1-5 ฟุต
🌞 ชอบแดด 💧 ชอบน้ำสม่ำเสมอ ⏱ อายุประมาณปีกว่าๆ
🍆ออกดอก และให้ผลสม่ำเสมอ 📌การบำรุง ควรใส่ปุ๋ยคอกหมักทุกเดือนและพรวนดินสม่ำเสมอ
💗Tips: ควรตัดแต่งต้น และยอดหลังจากออกผลผลิตแล้ว และบำรุงดินสม่ำเสมอทำให้ได้รับผลผลิตยาวนานขึ้น
👉อ่านเพิ่ม: 🫒9สายพันธุ์มะเขือเปราะยอดนิยมที่ควรปลูก 
👉อ่านเพิ่ม: 🍆เคล็ดลับปลูกมะเขือยาวใหญ่ไร้โรค