เมล็ดพริกขี้หนู (ผลใหญ่)

15฿

✅ตราเจียไต๋
รายละเอียดสินค้า: เมล็ดพันธุ์มี 90 เมล็ด ,ความงอก 70%
ชนิดของเมล็ดพันธุ์ OP (Open breed) คือ เมล็ดพันธุ์แท้ เมล็ดขยายพันธุ์ต่อได้ และได้ต้นที่มีลักษณะที่เหมือนต้นเดิม
ผลพริกขี้หนูผลใหญ่ มีลักษณะผลเรียบตึง เป็นมันวาว ผลยาวสม่ำเสมอ ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับเก็บเขียว
🌱ระยะการเก็บเกี่ยว 55 วัน (หลังจากย้ายกล้า)

👉อ่านเพิ่ม: เทคนิคการปลูกพริกให้ได้ผลดก
👉อ่านเพิ่ม: พริกมีประโยชน์มากมาย

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท