Showing 1–12 of 17 results

เมล็ดพันธุ์พริกมีหลายชนิด
1.พริกขี้หนูสวน
2.พริกกขี้หนูใหญ่
3.พริกชี้ฟ้า
4.พริกกะเหรี่ยง
5.พริกหนุ่ม
6.พริกหยวก
7.พริกหวาน
ควรเลือกชนิดพริกที่นำมารับประทานให้เหมาะสมกับเมนูอาหารนั้นๆ
🛒สามารถเลือกปลูกพริกจากต้นกล้าพริกสำเร็จรูป หรือ เมล็ดพันธุ์พริกที่มีหลากหลาย
👉อ่านเพิ่ม: เทคนิคการปลูกพริกให้ได้ผลดก
👉อ่านเพิ่ม: พริกมีประโยชน์มากมาย