น้ำส้มควันไม้ ทีพีไอ สูตรพรีเมียมโกลด์ ไร้กลิ่น

185฿

น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ผลิตจากอินทรีย์สารต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในการเกษตร

✅ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
✅ไม่มีสารตกค้าง หรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย ❌❌
✅ใช้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบพืชทำให้ลดการสูญเสียของปุ๋ย หรือสารละลายต่างๆที่ฉีดพ่นใบพืช
✅ไม่มีกลิ่น

🕷️สรรพคุณ: ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ

👉วิธีใช้: ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือที่พื้นรอบๆต้นพืช ทุกๆ 7-15 วัน

👉ใช้อัตราส่วน “น้ำส้มควันไม้: น้ำ” ดังนี้

  • พืชมันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน => ใช้อัตราส่วน 1:50
  • ข้าว ข้าวโพด อ้อย                  =>ใช้อัตราส่วน 1:100
  • พืชทานใบ ผัก และไม้ผล       =>ใช้อัตราส่วน 1:200
  • ไม้ดอก ไม้ประดับ                   =>ใช้อัตราส่วน 1:300
  • ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย หรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ =>ใช้อัตราส่วน 1:300

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท