พีสมอส เอสทีมซุปเปอร์พีท (ตรานกเงือก)

80฿

✅บรรจุ 5 ลิตร✅สินค้านำเข้าจากฟินแลนด์

คุณสมบัติ: เอสทีม ซุปเปอร์พีท

  • เป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากธรรมชาติ สำหรับทดแทนดินเพาะกล้า
  • ช่วยอุ้มน้ำ รักษาระดับความชื้นให้กับกล้าเพาะ รวมถึงไม้กระถางปลูกประดับต่างๆ
  • ช่วยให้รากพืชเจริญได้ดี ด้วยเส้นใยที่มีความโปร่งแต่อุ้มน้ำจึงทำให้รากพืชได้รับอากาศเพียงพอ มีความแข็งแรงกว่าการเพาะด้วยวัสดุเพาะชนิดอื่น
  • พีสมอสนี้ได้ผ่านกระบวนการเก็บเกี่ยวที่ถูกสุขลักษณะปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ทำให้เมล็ดพืชเจริญงอกงามดี แข็งแรง และง่ายต่อการย้ายกล้าปลูก
  • พีสมอสมีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกต่องการย้ายกล้าสู่แปลงปลูกในจำนวนมากต่อครั้ง ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน รวมถึงเชื้อเพลิง

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท