สตาร์เกิล ชนิดฉีดพ่น

60฿

แบบซอง (ขนาด 15 กรัม)

✅สารกำจัดแมลงชนิดฉีดพ่นแบบเคมี

✅กำจัดแมลงจำพวกปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดน้ำตาล เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ มวลปีกแก้ว

✅มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลอดภัยต่อนก ปลา และสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท