ปุ๋ยเม็ดออสโมโค้ท 13-13-13

180฿

ขนาด 1 กิโลกรัม

✅มีธาตุไนโตรเจน 13% ฟอสเฟต 13% โพแทส 13%

✅ใช้สำหรับเร่ง ราก ใบ ต้น

✅ปุ๋ยสูตรละลายช้า อยู่ได้ 3 เดือน: ธาตุอาหารในออสโมโค้ทจะซึมผ่านสารเคลือบเรซิน (เปลือก)ของเม็ดปุ๋ย อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน

✅ปลอดภัยต่อระบบราก พืชไม่แสดงอาการช็อก และไม่เกิดใบไหม้ ดินไม่แข็งเสียหาย

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท