เมล็ดมะเขือพวงไร้หนาม

15฿

✅รายละเอียดสินค้า: เมล็ดพันธุ์มี 150 เมล็ด ,ความงอก 85%
✅ผลทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
✅เหมาะสำหรับทานสด และทำแกง
🌱 ระยะการเก็บเกี่ยว 45-60 วัน
👉อ่าน:การปลูกมะเขือพวงผักมหัศจรรย์ต้านโรคดี

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท