Showing 1–12 of 28 results

เมล็ดพันธุ์พืช F1(Hybrid variety) คือพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้พันธุ์ลูกผสมที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตคุณภาพสูง