แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

เมล็ดพันธุ์พืช F1(Hybrid variety) คือพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน จึงได้พันธุ์ลูกผสมที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตคุณภาพสูง