ชีวภัณฑ์บูเวริน บูเวเรีย บัสเซียน่า

65฿400฿

ขนาดบรรจุ 50 กรัม| 500 กรัม|  1 กิโลกรัม
สารชีวภัณฑ์จากเชื้อราชนิดดี “บูเวเรีย บัสเชียน่า” (Beauveria bassiana)
❌ปลอดสารเคมี
✅ปลอดภัยกับมนุษย์ และสัตว์: สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผลและไม้ดอก ไม้ประดับทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่มีผลกระทบต่อผึ้งหรือแมลงที่ช่วยในการผสมเกสร

📌🕷️🐜🦗ป้องกันกำจัดแมลงชนิดปากดูด เช่น
✓เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
✓เพลี้ยแป้ง
✓เพลี้ยอ่อน
✓เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
✓เพลี้ยไฟ
✓ไรแดง
✓แมลงหวี่ขาว
✓แมลงหวี่ดำ
✓มวน
✓หนอนชอนใบ
✓แมลงสิง
✓หนอนกอ
✓หนอนม้วนใบข้าว

📌วิธีใช้
✔️อัตราใช้ เพื่อการป้องกันใช้อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 7-10 วัน
✔️หากแมลงระบาดแล้วใช้อัตรา 100-150 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-5 วัน จนกว่าแมลงจะหยุดระบาด
✔️บูเวริน สามารถใช้ผสมฉีดพ่นพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาเคมีกำจัดแมลง ตลอดจนปุ๋ยทาง ใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ ได้
❌แต่ห้ามใช้ผสมฉีดพ่นพร้อมกับชีวภัณฑ์และยาเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช

✔️เก็บรักษา : เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ในที่แห้งและเย็น ห่างจาก มือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

หมายเหตุสินค้าต้นกล้าผักหรือสมุนไพรในกระถาง 1. ภาพถ่ายใช้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น สินค้าจริงอาจมีขนาด ความสูง และรูปร่างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยของภูมิอากาศ อายุ ฯลฯ , 2. สินค้าจริงอยู่ในกระถางดำ 5.5-6นิ้ว  หรือถุงพลาสติกดำขยาย 5-5.5 นิ้วเท่านั้น, 3. อาจมีบางภาพถ่ายที่ใช้ภาชนะสีอื่น ที่นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ2 ซึ่งราคาที่เสนอไม่รวมราคาภาชนะนั้นๆ 

✅ต้นไม้: ค่าส่งเริ่มต้น 65 บาท

✅เมล็ดพันธุ์: ค่าส่งเริ่มต้น 35 บาท

 

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: